Zwangerschapsvergiftiging of pre-eclampsie

Wat is zwangerschapsvergiftiging?

Tijdens de zwangerschap neemt je bloedvolume met bijna de helft toe, terwijl je bloeddruk normaal gezien lichtjes daalt. Bij zwangerschapsvergiftiging gebeurt dat niet: je bloedvolume neemt niet voldoende toe, waardoor je bloedvaten gaan samentrekken en je bloeddruk stijgt. Bovendien zorgt het lage bloedvolume voor een slechtere doorbloeding van de moederkoek en de organen, waardoor allerlei andere problemen kunnen ontstaan. Vergiftiging is dus eigenlijk een verzamelnaam voor alle complicaties van een te hoge bloeddruk. 

Hoe de aandoening ontstaat, weet men niet helemaal zeker.  Men vermoedt dat het te maken heeft met een abnormale aanleg van de bloedvaten op de plaats waar de placenta vast zit aan de baarmoeder.

Wanneer eclampsie te laat wordt vastgesteld of niet wordt behandeld, is de aandoening levensbedreigend voor zowel mama als baby.

zwangerschapsvergiftigingWat zijn de symptomen?

Zwangerschapsvergiftiging moet vastgesteld en behandeld worden door een arts, al zijn er wel een aantal signalen die je niet mag negeren en die je altijd moet melden tijdens een controle door een arts of verloskundige:

 • misselijkheid en braken tijdens de tweede helft van de zwangerschap
 • hevige hoofdpijn
 • gezichtsstoornissen zoals dubbel zien en lichtflitsen zien
 • pijn onder de ribben 
 • abnormale vochtophoping in je handen, voeten en gezicht 
 • zeer hoge bloeddruk 

Je arts kan een aantal bijkomende tests doen om te zien of het gaat over een onschuldig zwangerschapskwaaltje of zwangerschapsvergiftiging. Daarvoor moet hij je urine onderzoeken op eiwitten, je bloeddruk meten en het welzijn van je baby beoordelen.

Risicogroepen

Sommige omstandigheden verhogen het risico op zwangerschapsvergiftiging. Als je tot deze risicogroepen behoort, moet je extra aandacht geven aan je gezondheid. 

 • Een eerste zwangerschap 
 • Zwanger worden op heel jonge of oudere leeftijd
 • Overgewicht
 • Tweelingzwangerschappen 
 • Ongezonde bloedvaten en nierproblemen 

Waarom is zwangerschapsvergiftiging gevaarlijk voor mijn baby?

Zwangerschapsvergiftiging kan zeer gevaarlijk zijn voor de moeder. Doordat het bloedvolume laag is, worden de organen minder goed doorbloed en krijgen ze niet de nodige vitaminen en mineralen. Hier kunnen nog verdere complicaties uit voorkomen zoals:

 • Loskomen van de moederkoek 
 • Stuipen 
 • Bloedingen in de lever en de hersenen
 • Vochtophoping in de longen en longfalen 
 • Uitvallen van de nieren 
 • Stollingsstoornissen 
 • Chronische hypertensie 
 • Je baby krijgt minder voedingsstoffen en zuurstof 

Ook de moederkoek is veel minder doorbloed dan bij een normale zwangerschap, wat een ernstige groeiachterstand bij de baby kan veroorzaken. Daarnaast kan de aandoening ook leiden tot zuurstoftekort, vroeggeboorte en doodgeboorte. De baby’s die na een zwangerschapsvergiftiging geboren worden, zijn meestal kleiner en magerder dan een gewone baby.

Hoe wordt zwangerschapsvergiftiging behandeld?

Een lichte vorm van zwangerschapsvergiftiging, die niet onmiddellijk een bedreiging vormt voor moeder en kind, zal men niet behandelen. De arts adviseert in dat geval om voldoende rust te nemen en gezond te leven zodat je bloeddruk onder controle blijft. 

Als je te maken hebt met de symptomen die hierboven opgesomd zijn, dan kan het zijn dat een opname in het ziekenhuis nodig zal zijn. Zwangerschapsvergiftiging kan onbehandeld een gevaar betekenen voor uw ongeboren kindje.

Kan ik iets doen om zwangerschapsvergiftiging te voorkomen?

Aangezien het wellicht om een erfelijke aanleg gaat, is er helemaal niets wat je kan doen om de aandoening te voorkomen. Het is wel belangrijk om je tijdens je zwangerschap goed te laten opvolgen door een arts of verloskundige. Als je behoort tot de risicogroep, dan moet je extra opletten.