Zwangerschapsvergiftiging of pre-eclampsie

Wat is zwangerschapsvergiftiging?

Tijdens de zwangerschap neemt je bloedvolume met bijna de helft toe, terwijl je bloeddruk normaal gezien lichtjes daalt. Bij zwangerschapsvergiftiging gebeurt dat niet: je bloedvolume neemt niet voldoende toe, waardoor je bloedvaten gaan samentrekken en je bloeddruk stijgt.  Bovendien zorgt het lage bloedvolume voor een slechtere doorbloeding van de moederkoek en de organen, waardoor allerlei andere problemen kunnen ontstaan.

Hoe de aandoening ontstaat, weet men niet helemaal zeker.  Men vermoedt dat het te maken heeft met een abnormale aanleg van de bloedvaten op de plaats waar de placenta vastzit aan de baarmoeder.

Wanneer eclampsie te laat wordt vastgesteld of niet wordt behandeld, is de aandoening levensbedreigend voor zowel mama als baby.

zwangerschapsvergiftigingWat zijn de symptomen van zwangerschapsvergiftiging?

Zwangerschapsvergiftiging moet vastgesteld en behandeld worden door een arts, al zijn er wel een aantal signalen die je niet mag negeren en die je altijd moet melden tijdens een controle door een arts of verloskundige:

  • misselijkheid en braken tijdens de tweede helft van de zwangerschap
  • pijn hoog in je buik (in de buurt van je ever of je maag)
  • abnormale vochtophoping in je handen, voeten …
  • problemen bij het plassen

Wanneer je arts vermoedt dat er meer aan de hand is dan een onschuldig zwangerschapskwaaltje, zal hij vooral nakijken of

  • je bloeddruk abnormaal verhoogd is
  • je urine eiwitten bevat
  • je baby goed groeit
  • je bloed voldoende rode bloedcellen en niet te veel urinezuur bevat

Waarom is zwangerschapsvergiftiging gevaarlijk voor mijn baby?

Zwangerschapsvergiftiging is een bijzonder gevaarlijke aandoening voor de moeder. Door het lage bloedvolume, worden ook haar organen minder doorbloed, waardoor allerlei andere problemen kunnen ontstaan: loslating van de moederkoek, stuipen, bloedingen in de lever en de hersenen, vochtophoping in de longen …

Maar ook de moederkoek is veel minder doorbloed dan bij een normale zwangerschap, wat een ernstige groeiachterstand bij de baby kan veroorzaken. Daarnaast kan de aandoening ook leiden tot zuurstoftekort, vroeggeboorte en doodgeboorte

Hoe wordt zwangerschapsvergiftiging behandeld?

Een lichte vorm van zwangerschapvergiftiging, die niet onmiddellijk een bedreiging vormt voor moeder en kind, zal men niet behandelen. De arts zal de vrouwrust voorschrijven en haar goed informeren bij welke symptomen ze hem onmiddellijk moet contacteren: frontale hoofdpijn, gezichtsstoornissen braken, ernstige buikpijn of maagklachten, overgevoeligheid voor licht, verminderde activiteit van de baby …

In ernstigere gevallen, zal de arts medicatie voorschrijven: tegen verhoogde bloeddruk, tegen vochtophoping, pijn, misselijkheid … Hij zal daarbij voortdurend afwegen wat de beste optie is voor de baby: de zwangerschap verder zetten of de bevalling inleiden. In levensbedreigende gevallen van zwangerschapsvergiftiging is een verlossing immers de enige oplossing.

Kan ik iets doen om zwangerschapsvergiftiging te voorkomen?

Aangezien het wellicht om een erfelijke aanleg gaat, is er helemaal niets wat je kan doen om de aandoening te voorkomen. Het is wel erg belangrijk om je tijdens je zwangerschap goed te laten volgend door een arts of verloskundige.