Voorliggende placenta of placenta praevia

Wat is de placenta?

De placenta of moederkoek is eigenlijk een systeem van bloedvaten waarin stofwisselingsproducten worden uitgewisseld tussen moeder en kind: voedingsstoffen, zuurstof, …  Daarnaast speelt de placenta ook een belangrijke rol in de productie van hormonen en bij de immuniteit van de baby.

Voorliggende placentaWat is een voorliggende placenta?

Op de plaats waar de bevruchte eicel zich nestelt in de baarmoeder, zal de placenta uitgroeien tot een structuur met een diameter van ongeveer twintig centimeter, een dikte van twee à drie centimeter en een gewicht van ongeveer vijfhonderd gram. Meestal ligt de placenta bovenaan in de baarmoeder, maar het gebeurt ook dat die zich ontwikkelt tegen de zijwand of onderaan in de baarmoeder, en zo de baarmoedermond geheel of gedeeltelijk afsluit. Dat wordt een voorliggende placenta of placenta praevia genoemd en dat is problematisch.

Wat zijn de oorzaken van een voorliggende placenta?

Waarom de placenta zich op een bepaalde plaats in de baarmoeder ontwikkelt, weet men eigenlijk niet, al stelt men wel vast dat een voorliggende placenta vaker voorkomt naarmate de moeder ouder is en al één of meerdere zwangerschappen heeft doorgemaakt.  De complicatie komt voor bij ongeveer drie op duizend zwangerschappen.

Factoren die placenta praevia in de hand werken

Een voorliggende placenta komt vaker voor bij wanneer volgende elementen aanwezig zijn tijdens de zwangerschap:

  • Vroeger reeds een keizersnede ondergaan. Het risico gaat met elke keizersnede omhoog.
  • Je hebt gebruik gemaakt van een vruchtbaarheidsbehandeling om zwanger te worden.
  • Per kind wordt dit risico hoger.
  • Je bent zwanger van een tweeling of meer.
  • De leeftijd speelt een rol. Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger het risico.
  • Je hebt gerookt tijdens de zwangerschap.
  • Het gebruik van drugs zoals cocaïne.

Wat zijn de symptomen van een voorliggende placenta?

Maar hoe kan je weten waar de placenta van jouw baby ligt? Wel, normaal gezien zal je arts dat bij een echografisch onderzoek steeds controleren. Verder zijn er ook een aantal andere aanwijzingen dat de placenta voor de baarmoedermond ligt.

Zo zal je baby naar het einde van de zwangerschap niet spontaan met zijn hoofdje naar beneden gaan liggen en indalen. Zelfs wanneer hij door de arts ‘gedraaid’ wordt, zal hij steeds terug in zijn oorspronkelijke houding gaan liggen. Een ander duidelijk symptoom is pijnloos bloedverlies, meestal pas vanaf het tweede trimester van de zwangerschap. Die bloedingen stoppen vaak vanzelf, en komen later opnieuw op. Soms treden ze pas op tijdens de bevalling zelf.

Wat zijn de gevolgen voor de zwangerschap en de bevalling?

Zodra de diagnose is gesteld, zal de arts je wellicht bedrust voorschrijven. Afhankelijk van de ernst van de situatie mag je thuis rusten of word je in het ziekenhuis opgenomen.  Men zal op allerlei manieren – weeënremmers, longrijpingsmiddelen voor de baby – proberen de zwangerschapsduur te rekken om je baby’s kansen te maximaliseren.  Zodra dat mogelijk is, zal de arts ervoor kiezen om je baby geboren te laten worden met een keizersnede.

Welke risico’s zijn er verbonden aan een voorliggende placenta?

Wanneer de complicatie te laat wordt vastgesteld en er dus niet gepast medisch ingegrepen wordt, lopen zowel moeder als kind ernstige risico’s:

  • bij de moeder kan het bloedverlies tot bloedarmoede en – in geval van overmatig bloedverlies – een shocktoestand
  • de baby loopt zelfs het risico de bevalling niet te overleven omwille van vroeggeboorte of shock