Prenatale onderzoeken

Tijdens je zwangerschap ga je gemiddeld veel vaker naar de dokter dan anders. Er wordt van alles onderzocht en je wordt onderworpen aan een hele resem prenatale onderzoeken. Wij geven je een kort overzicht!

Wat zijn prenatale onderzoeken?

Bij prenatale onderzoeken onderzoeken we of de baby mogelijk aangeboren aandoeningen kan hebben. De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een klein percentage (3%) heeft een aangeboren aandoening. Zoals hierboven vermeld wordt er onderzocht of het kind kans heeft op een aangeboren afwijking. Er is dus nooit zekerheid dat je baby een bepaalde aandoening zal hebben of niet. Blijkt dat er verhoogde kans is uit de test kom je in aanmerking voor verdere tests. Dit wordt prenatale diagnostiek genoemd.

Maandelijkse prenatale onderzoeken

Elke maand ga je normaal gezien op controle bij je arts of verloskundige voor de volgende prenatale onderzoeken:

  • Opvolging van je gewicht en de groei van je buik
  • Controle van de hartslag van de baby
  • Controle van je bloeddruk
  • Urine- en bloedonderzoek
  • Opvolging van de ligging van je baby en – naar het einde van je zwangerschap – onderzoek van de baarmoederhals en –mond

Bloedonderzoek

In het begin van je zwangerschap kun je een bloedonderzoek laten doen. In dit eerste onderzoek onderzoekt het laboratorium:

  • Bloedgroep en antistoffen

Als je een andere bloedgroep hebt dan je kind is het mogelijk dat je lichaam antistoffen aanmaakt tegen het bloed van je kind. Dit kan gevaarlijk zijn voor je baby.

  • Rhesusfactor

De rhesusfactor is een kenmerk van het bloed. Als jij rhesus-positief bent en je kind rhesus-negatief zal je lichaam ook antistoffen aanmaken tegen de baby.

  • Infectieziekten

Het laboratorium kijkt hier of je besmet bent met HIV of dat je syfilis of hepatitis B hebt. Dit zijn ziektes die je ook kunt overdragen aan je kind.

Tripletest

Bij de tripletest gaat men aan de hand van een bloedonderzoek na of je kindje het risico loopt om geboren te worden met een open ruggetje of met het syndroom van Down. Deze test geeft geen uitsluitsel over het al dan niet voorkomen van deze afwijkingen, het is enkel een risicobepaling. Wanneer uit deze test een verhoogd risico blijkt, zal men verder onderzoek – bijvoorbeeld een vruchtwaterpunctie – aanraden.

Prenatale onderzoekenEchografische prenatale onderzoeken

Bij een echografie worden geluidsgolven (die je zelf niet kan horen) door je buik naar de baby gestuurd en teruggekaatst. Aan de hand van die terugkaatsing kan een vrij goed beeld gevormd worden van je baby, dat toelaat een heel aantal afwijkingen zoals neurale buisdefecten, groeiachterstand of problemen met hart en bloedvaten, skelet en andere organen al voor de geboorte op te sporen. Bij de eerste echografie zal men vooral aandacht hebben voor de nekplooi van je baby, omdat die een duidelijke aanwijzing geeft over het voorkomen van het syndroom van Down.

Elke zwangere vrouw krijgt in de regel drie echografieën terugbetaald door de mutualiteit, tenzij er een medische reden is om dit onderzoek vaker uit te voeren.

Echografie is een belangrijk hulpmiddel om afwijkingen op te sporen, maar wanneer men vermoedt dat er een ernstig probleem is, zal men verder onderzoek aanraden om daar uitsluitsel over te krijgen.

Vruchtwaterpunctie

Bij een vruchtwaterpunctie wordt tijdens een echografie met een fijn naaldje door de buik- en de baarmoederwand een beetje vruchtwater weggezogen. Dat vruchtwater bevat cellen die men kan onderzoeken op afwijkingen.

Deze test geeft wel uitsluitsel over het al dan niet voorkomen van bepaalde afwijkingen, maar is niet zonder risico. Er bestaat immers een (kleine) kans op een miskraam wanneer de vruchtvliezen zich na afloop niet goed herstellen.

Vlokkentest

Een vlokkentest is een gelijkaardig onderzoek, alleen neemt met hier geen vruchtwater weg. Bij deze test neemt men cellen van de placenta of moederkoek. Dit kan op 2 manieren:

  • Transabdominaal: via de buikwand met een dunne naald in de moederkoek.
  • Transcervicaal: via de schede met een fijn buisje tot in de baarmoeder en zo tot aan de moederkoek.

Deze heeft net zoals de vruchtwaterpunctie risico’s.

Navelstrengpunctie

Bij een navelstrengpunctie wordt onder echografische controle via de buikwand bloed van de baby genomen uit een bloedvat in de navelstreng. De chromosomen in dat bloed worden dan onderzocht op eventuele afwijkingen.

Aan deze test zijn ook risico’s verbonden, vandaar dat hij enkel uitgevoerd wordt in gespecialiseerde centra.

Enkel de maandelijkse prenatale onderzoeken, de tripletest en de echografieën zijn routinecontroles die bij elke zwangere vrouw worden uitgevoerd. De andere onderzoeken houden ook een zeker risico in en worden dus enkel uitgevoerd wanneer daar een medische reden voor is.