Babynamen

Het is misschien wel een van de moeilijkste beslissingen die je als ouder neemt voor je kind: zijn of haar naam kiezen. Hieronder geven we je een aantal tips en weetjes mee om je bij die keuze te helpen met een keuze uit de babynamen.

BabynamenWat zegt de wet over babynamen?

 • Normaal gezien krijgt een kind automatisch de familienaam van zijn vader, tenzij die onbekend is op het ogenblik van de geboorte. Kinderen van ouders die bij de geboorte minstens 300 dagen gescheiden zijn of waarvan de vader minstens 300 dagen verdwenen is, krijgen de naam van hun moeder. De familienaam van je kind kan je later nog veranderen, maar dat is een hele procedure.

In de keuze van de voornaam ben als ouder veel vrijer. In principe gelden er twee beperkingen op je keuze van de babynamen:

 • De naam mag niet schadelijk of ongepast zijn voor het kind of voor derden.  Zo mag je bijvoorbeeld geen scheldwoorden als naam geven – als je dat al zou willen, natuurlijk …
 • De naam mag geen aanleiding geven tot verwarring.  Zo moet het duidelijk zijn of het om een voor- of een familienaam gaat en of het een jongensnaam of een meisjesnaam is.  Als je denkt aan namen als Kris, Luka, Dominiek … blijkt als snel dat men wat dat criterium betreft niet erg streng is.

Waar moet ik op letten bij het kiezen van een naam?

Nogmaals, je bent quasi volledig vrij in de keuze van de voornaam van je kind.  Toch zeggen de meeste ouders dat ze bij de keuze van een naam letten op één of meer van de volgende elementen:

 • Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind te vernoemen naar zijn (groot)ouders, peter of meter of een iemand anders waar ze naar opkijken of waar ze een bijzondere band mee hebben.
 • Anderen geven dan weer aan dat de klank of het aantal lettergrepen een belangrijke rol speelt, vooral in combinatie met de achternaam of de namen van eventuele andere kinderen.
 • Weer anderen vinden het belangrijk dat hun kind een originele, unieke naam heeft.
 • Ook de herkomst van een naam kan een rol spelen.  Zo zijn er ouders die bewust kiezen voor een Nederlandse naam, of voor een naam die eventuele familieleden in het buitenland makkelijk kunnen uitspreken.
 • Sommige ouders kijken ook naar de betekenis van de naam van hun kind.
 • Toch geven de meeste ouders als motief voor hun naamkeuze op dat ze de naam gewoon ‘mooi’ of ‘leuk’ vonden, zonder meer.

Welke soorten babynamen bestaan er?

De laatste decennia zien we dat onze contreien steeds multicultureler worden, en dat brengt natuurlijk ook een schat aan vreemde namen met zich mee.  Maar als we gaan kijken naar namen die typisch zijn voor de lage landen, dan vallen er toch een aantal trends op:

 • Zo zijn heel wat Nederlandse namen van oorsprong Germaanse namen.  Typisch voor een Germaanse naam is dat die meestal uit twee delen bestaat – vaak een bijvoeglijk en een zelfstandig naamwoord.  De combinatie van die twee houdt een soort ‘wens’ in voor het kind.
  Voorbeelden:
  William = ‘wilskrachtige beschermer’
  Mathilde = ‘machtige strijdster’
  Bernhard = ‘sterk als een beer’
 • Daarnaast zijn ook bijbelse, Hebreeuwse namen lange tijd erg populair geweest, net als de tendens om – vooral jongens – te vernoemen naar hun vader of grootvader. In sommige culturen is dat nog steeds de gewoonte.
  Voorbeelden:  Job,Luk,  Maria, Ruth
 • Recent zien we veel meer niet-Nederlandse namen. De wereld is ons dorp geworden, de maatschappij wordt gemediatiseerd en steeds internationaler, waardoor we met meer namen in contact komen die we leuk kunnen vinden voor ons eigen kind.
  Voorbeelden: Zeno, Alexander, Ayden,  Aïscha, Kiara, Arwen

Lees nog veel meer over babynamen op babyplaza.be